เทคโนโลยี.jpg4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาเครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

และภาคเอกชน พัฒนาเครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติ (Automate Vaccine) ช่วยดูดวัคซีนแอสตราเซเนกา บรรจุลงเข็มฉีดยาได้อย่างแม่นยำ ภายใน 4 วินาที เตรียมนำมาใช้งานจริงเร็วๆ วันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภาคเอกชน ประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องแบ่งและบรรจุวัคซีนด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้การดูดวัคซีนและการแบ่งบรรจุวัคซีนแต่ละโดสมีความแม่นยำตามที่กำหนด ตามปกติแล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เป็นวัคซีนชนิดบรรจุหลายโดส โดย 1 ขวดใช้สำหรับฉีด 10 โดส จำนวนโดสละ 0.5 มิลลิลิตร แต่ผู้ผลิตจะบรรจุวัคซีนเกินมาให้ราว 6.5 มิลลิลิตร

ในส่วนขั้นตอนการแบ่งบรรจุวัคซีน เจ้าหน้าที่เตรียมเข็มฉีดยาวางไว้บนแท่นจำนวน 12 หลอด จากนั้นนำขวดวัคซีนวางไว้ในจุดที่กำหนด เครื่องจะดูดวัคซีนออกมาจนหมดขวดโดยใช้หัวดูดสุญญากาศ ผ่านหลักการดูดของเหลว โดยมี Air Cushion ทำให้วัคซีนไม่สัมผัสกับหัวดูดโดยตรงแล้วเคลื่อนไปแบ่งบรรจุลงเข็มฉีดยาตามจำนวนที่กำหนด คือ 0.5 มิลลิลิตรเท่ากันทั้ง 12 หลอด

เทคโนโลยี.jpg4

ทั้งนี้ตัวเครื่องทำงานบนสายพาน ทำให้แบ่งบรรจุวัคซีนลงหลอดฉีดยาอย่างต่อเนื่อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที จากนั้นปิดหลอดด้วยเข็มฉีดยา และนำมาเก็บใส่ถาดบรรจุวัคซีนเพื่อนำไปใช้ฉีดต่อไป เครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนดังกล่าว จะช่วยแบ่งเบาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูดวัคซีนออกจากขวด ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้มีวัคซีนในการฉีดเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้จุดฉีดวัคซีนขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดการใช้เข็มฉีดยาชนิดที่ลดปริมาณยาคงค้างในกระบอกฉีดยา

นอกจากนี้ ยังมีความปลอดภัยเพราะกระบวนการไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน เข็มและหลอดฉีดยาที่แบ่งบรรจุจะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง จึงไม่มีโอกาสเจือปนกันของวัคซีนแต่ละขวด ส่วนการนำมาใช้งานจริงจะมีการหารือร่วมกันต่อไป

BCF Shop Theme By aThemeArt.
BACK TO TOP